Aandachtspunten voor grote schoonmaak watersysteem

Op veel bedrijven vormt de jaarlijkse teeltwisseling het aangewezen moment voor de grote schoonmaak van het watersysteem. Stefan Bakker pleit voor een grondige en planmatige aanpak, afgestemd op de watergeefunit en filters, het leidingstelsel en de watervoorraden. Hij benoemt voor elk van deze deelsystemen enkele aandachtspunten. Lees meer