Problemen telefooncentrale

Momenteel hebben wij een technisch probleem met de telefooncentrale. Wij zijn wel bereikbaar maar u moet wat langer wachten en u krijgt geen wachttoon te horen. Wij verzoeken u daarom graag om bestellingen door te geven aan: nl.sales@netafim.com. Ook zijn wij te bereiken via onze directe doorkiesnummers.