Voorkom teeltschade, controleer uw filters

In de periode zoals nu, wanneer er meer water gegeven wordt en de vuilbelasting toeneemt, ontstaat er ook meer verstoppingsgevaar. Daarom is het belang van goede filtratie heel belangrijk. Teamleader van het Technisch Team, Hans van Straten, geeft u graag meer advies hierover.

Controleer op tijd of uw filtratie in optimale conditie is. Voor schermfilters betekent dit dat de schermen schoon en heel moeten zijn dus geen scheurtjes of ontbrekende O-ring. Het drukverschil over een schermfilter mag maximaal 0,5 bar zijn. Het filter moet dus schoongemaakt worden voordat het maximale drukverschil is bereikt. Soms is het ook nodig om het filterscherm chemisch te reinigen. Win hiervoor van tevoren informatie in bij uw installateur over de te gebruiken concentraties voor bijvoorbeeld: chloor, zuur of waterstofperoxide.

Bij zandfilters komt het voor dat na loop van tijd de zandkorreltjes hun ruwe oppervlak verliezen. Dit komt door de schurende werking tijdens het terugspoelen, hierdoor worden de korreltjes rond en glad, waardoor de filtratiekwaliteit afneemt. Daarom moet het zand op tijd vervangen worden. Normaliter moet dit eens in de 1-3 jaar gebeuren. Controleer ook regelmatig of het zand nog ‘mooi los’ is, zodat er geen kanaalvorming komt als gevolg van meststofafzetting op het zand. Stel ook een juiste terugspoelcapaciteit in. Uw installateur kunt u daarbij adviseren.

Voor automatische schermfilters geldt dat een aantal afdichtingen eens per jaar vervangen moeten worden. En zorg ervoor dat u eventuele nozzlecaps van de nozzles ook op tijd vervangt.

Als laatste adviseer ik om zogenaamde politiefilters bij ieder kraanvak te plaatsen. Dit advies geldt voor zowel druppelsystemen als bovenberegening. De politiefilters hebben grovere filtratie en vervuilen daardoor in de regel niet. Toch is het raadzaam om te controleren of deze schoon en onbeschadigd zijn. Politiefilters hebben geen actief filtrerende werking maar voorkomen grote verstoppingsproblemen bij een calamiteit zoals een gebroken hoofdleiding.

Een goed onderhoud van uw filters is heel belangrijk om teeltschade door verstoppingen, veroorzaakt door mechanische vervuiling tegen te gaan. Mocht u na het lezen van dit artikel nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.